Добредојдовте на нашите веб-страници!
  • Jet Micron Grader за сортирање

    Jet Micron Grader за сортирање

    Грејдерот на турбините, како принуден центрифугален грејдер со секундарен влез на воздух и хоризонтален ротатор за градење, е составен од ротатор за оценување, исправувач на водилка и фидер за завртки.